SHARADHA H. SHAH

Feb 22, 1947 - May 16, 2016

 SHARADHA H. SHAH

Details

 • Name : SHARADHA H. SHAH
 • Passed Away On : May 16, 2016
 • Date of Birth : Feb 22, 1947
 • Residential Address : Hyderabad
 • Description:

  PRATHANA SABHA

  SHARADHA H. SHAH
  W/o Late Harshadrai G. Shah

  DOB: 22.02.1947
  DOD: 16.05.2016


  Prathana Sabha at Sri Sthanakwasi Jain Sangh Jain Bhavan, Eden Bagh, Ramkote, Hyderabad from 9 to 9.30 am on Thursday 19th May, 2016

   

 • Place of Death : Hyderabad
 • Event Name : Prarthna Sabha
 • Prarthna Sabha Date : May 19,2016
 • Prarthna Sabha Time : 9 to 9.30 am
 • Prarthna Sabha Place : Sri Sthanakwasi Jain Sangh Jain Bhavan, Eden Bagh, Ramkote, Hyderabad
 • In Grief:

  Nalikanth G. Shah
  Jignesh H. Shah
  Bharati N. Shah
  Manisha J. Shah
  Sonal & Rajiv Shah
  Bijal & Mehul Shah
  Palak & Vivek Shah
  Chandrika R. Patel
  Rupal & Mitul Lakhani
  Cell: 9949575111, 9849005959

  Eyes Donated

 • Share On :

Post Your Tribute

Select Language for write in regional Language
Fill In Your Details:
E-card:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tribute Messages

No Tribute Messages Posted